Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Programı

ÖGEB-ESTUZEM işbirliğiyle yürütülen Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Programı, ESTÜ öğretim elemanlarının çevrimiçi öğrenme ortamlarının planlaması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Katılım ve uygulamaya yönelik değerlendirme koşullarını sağlayan katılımcılara ise “Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Sertifikası” alma fırsatı sunulmuştur. Program kapsamında temel yeterliklere yönelik çevrimiçi öğrenme ders tasarımı, Web 2.0 araçları kullanımı, çevrimiçi öğrenmede ölçme ve değerlendirme vb. konularda eğitimler yürütülmüş ve takibinde de program kapsamındaki bazı özel konularda uzman öğretim üyeleri konuk edilmiştir.

Tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Programa ait eğitim ve webinerlerin kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.  

Eğitimlerden Örnek Görüntüler: