Öğretimde Yetkinlik Programı

Öğretimde Yetkinlik Programı, Üniversitemize yeni katılan öğretim elemanlarının üniversitemiz eğitim-öğretim süreçlerine uyumunu desteklemeyi ve öğretme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.  Bu kapsamda katılımcıların kalite güvencesini sağlamaya yönelik bir ders izlencesi oluşturmaları ve oluşturdukları ders izlencesini uygulamaları amaçlanmaktadır. Program, 10 kurs ve 2 uygulamadan oluşmaktadır. Katılımcıların aktif öğrenme stratejilerine uygun olarak tamamladıkları kursların kazanımlarına uygun olarak oluşturdukları ders izlencesini uygulaması ve daha sonrasında uygulama sonuçlarını kalite güvencesini sağlamaya yönelik raporlaması beklenmektedir.

Tanıtım Videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Programa ait eğitim ve webinerlerin kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.  

  • 2021-2022 Bahar Programı:

  • 2021-2022 Güz Programı:

 

Eğitimlerden Örnek Görüntüler: