Öğrenmeyi Öğrenme Programı

ESTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Öğrenmeyi Öğrenme Programı" bünyesinde iki alt program yürütülmüştür:

 • Motivasyon Programı
 • Özdenetim Programı 
 1. Motivasyon Programı 

Günümüzde kişilerden sadece öğrendiklerini hatırlamaları değil, elde ettikleri bilgileri birbirleriyle ilişkilendirmeleri, kendi öğrenme süreçlerini yönetmeleri, yaratıcılıklarını kullanmaları ve sonunda anlamlı ürünler ortaya koymaları beklenmektedir. Tüm bu beklentiler de dışsal motivasyondan ziyade içsel motivasyonu kullanmayı gerektirmektedir. Bu programda içsel motivasyonun ortaya çıkarılması için önce içsel ve dışsal motivasyon hakkında bilgi verilmekte, ardından içsel motivasyonu ortaya çıkarma yöntemleri olan özerklik, uzmanlaşma ve amaç üzerinde durulmaktadır. 2021 Güz Döneminde aşağıdaki konular işlenmiştir:

 • İçsel Motivasyon: Mum Deneyi (27.10.2021)
 • Motivasyon: Özerklik (03.11.2021)
 • Motivasyon: Uzmanlaşma (10.11.2021)
 • Motivasyon: Amaç Belirleme (17.11.2021)

Motivasyon Kişisel Gelişim Program Tanıtım Videosu için burayı tıklayınız.

 

 1. Özdenetim Programı

Bu program, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin özdenetim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Özdenetim, kişinin uzun dönemli hedeflerine ulaşmaları konusunda anahtar bir rol oynamaktadır. Özdenetim en genel haliyle düşünce, duygu ve davranışlardaki yaşanan çatışmanın düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, özdenetim, kişinin arzuladığı şeyi yapmakla uzun vadede yarar sağlayan bir şeyi yapmak arasında yaşadığı ikilemi yönetme becerisi olarak ifade edilebilir. 

Özdenetim becerisini geliştirmeyi hedefleyen bu programda aktif öğrenme yaklaşım kullanılmaktadır ve katılımcılar eş zamanlı olarak yürütülecek uygulama ağırlıklı ve problem çözme yöntemine dayalı çalışmalara katılmaktadır. Bununla beraber katılımcıların bireysel çalışmaya dayalı eş zamanlı olmayan çalışmalara katılması da beklenmektedir. 2021 Güz Döneminde aşağıdaki etkinlikler yürütülmüştür: 

 • Özdenetime Genel Bakış (02.11.2021)
 • Özdenetim Becerisi Kazanımı (09.11.2021)
 • Özdenetim Becerilerini Geliştirme (16.11.2021)

Özdenetim Kişisel Gelişim Program Tanıtım Videosu için burayı tıklayınız.