Öğrendim Uyguluyorum Programı

ESTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi işbirliğiyle gerçekleştirilen Öğrendim Uyguluyorum Programı bünyesinde iki alt program yürütülmüştür:

  • Zaman Yönetimi Programı
  • Alışkanlık Kazanma Programı 
  1. Zaman Yönetimi Programı 

Bu program, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde sınırlı bir süre içerisinde belirtilen işlerin yetişmemesi, kişileri zamanı değerlendirmeye yöneltmiştir. Bu nedenle zaman yönetimi becerisi önem kazanmıştır. Zaman yönetimi, hedef belirleme ve hedefe ulaşmada zamanı verimli kullanma becerisi olarak tanımlanabilir. En genel haliyle zaman yönetimi, zamanın okul yaşamı, özel yaşam, hobiler, sorumluluklar, hedefler ve sosyal yaşantının içerdiği eylemleri bir arada yürütebilecek şekilde planlanması olarak ifade edilebilir.

Zaman yönetimi becerisini geliştirmeyi hedefleyen bu programda aktif öğrenme yaklaşım kullanılacaktır ve katılımcılar eş zamanlı olarak yürütülecek uygulama ağırlıklı ve problem çözme yöntemine dayalı çalışmalara katılacaktır. Bununla beraber katılımcıların bireysel çalışmaya dayalı eş zamanlı olmayan çalışmalara katılması da beklenmektedir. 2021 Güz Döneminde aşağıdaki oturumlar gerçekleşmiştir:

  • Zamanı Tanıma ve Odak Süresini Keşfetme (30.11.2021)
  • Zaman Yönetimi ve Erteleme (07.12.2021)
  • Zaman Yönetimi Sonlandırma (21.12.2021)

Zaman Yönetimi Kişisel Gelişim Program Tanıtım Videosu için burayı tıklayınız.

 

  1. Alışkanlık Kazanma Programı

Bir şeyde başarılı olmanın en önemli yollarından biri onu tekrar tekrar yapabilecek beceriye sahip olmaktır, ısrarla üzerinde çalışmaya devam etmektir. Bir çok insan uzun yıllar boyunca bazı alışkanlıklar kazanmaya çalışmakta (düzenli spor yapma, sağlıklı beslenme, düzenli okuma vs.) ancak bir iki gün sonra bunu sürdürememektedir. Bu programda katılımcıların alışkanlık kazanabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 2021 Güz Döneminde aşağıdaki etkinlikler yürütülmüştür: 

  • Alışkanlık Kazanma: Beyinde Yeni Yollar Oluşturmak (01.12.2021)
  • Alışkanlık Kazanma: Stratejiler (08.12.2021)
  • Alışkanlık Kazanma: Sürdürme ve Değerlendirme (15.12.2021)

Alışkanlık Kazanma Kişisel Gelişim Program Tanıtım Videosu için burayı tıklayınız.