Özdenetim

Bu program, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görev alan öğretim elemanlarının özdenetim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Özdenetim, kişinin uzun dönemli hedeflerine ulaşmaları konusunda anahtar bir rol oynamaktadır. Özdenetim en genel haliyle düşünce, duygu ve davranışlardaki yaşanan çatışmanın düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, özdenetim, kişinin arzuladığı şeyi yapmakla uzun vadede yarar sağlayan bir şeyi yapmak arasında yaşadığı ikilemi yönetme becerisi olarak ifade edilebilir. 

Bu program haftalık olarak gerçekleştirilen 3 oturumdan oluşmaktadır. 2021 Güz Döneminde her bir oturum canlı toplantılar ile gerçekleştirilmiş, oturum sonrası katılımcılara haftalık alıştırmalar verilmiş ve oturum başlarında alıştırmalara yönelik deneyim paylaşımlarına ve sorularına yer verilmiştir:
  • Özdenetime Genel Bakış (02.11.2021)
  • Özdenetim Becerisi Kazanımı (09.11.2021)
  • Özdenetim Becerilerini Geliştirme (16.11.2021)

Özdenetim Kişisel Gelişim Program Tanıtım Videosu için burayı tıklayınız.