ESTÜ Öğrenci Akran Destek Programı

2022-2023 Akademik Yılı Akran Destek Programı Pilot Uygulaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ve Engelli Destek Birimi ortak koordinasyonunda yürütülen Akran Destek Programı'nda gönüllü rehber öğrenciler aşağıdaki bölümlerde akranlarına destek olmuştur:

Çevre Mühendisliği (Koordinatör: Prof. Dr. Aysun ÖZKAN)

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Dr. Öğr. Üyesi Can UYSAL)

Endüstri Mühendisliği (Koordinatör: Doç. Dr. Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK) 

Endüstriyel Tasarım (Koordinatör: Dr. Ögr Üyesi Duysal DEMİRBAŞ) 
 
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Koordinatör: Ögr. Gör. Dr. Emre ÖZBEK) 
 
İnşaat Mühendisliği (Koordinatör: Doç. Dr. Ali BOZER) 
 
Kimya Mühendisliği (Koordinatör: Doç. Dr. Murat KILIÇ)
 
Makine Mühendisliği Bölüm (Koordinatör: Araş. Gör. Dr. Fatih TURAN) 
 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Koordinatör: Araş. Gör. Levent KÖROĞLU)
 
Programın Amacı Nedir?  Bu program önlisans/lisans öğrencilerinin dersleriyle ilgili konularda akranlarından akademik destek almasını amaçlar. Program ile gereksinim duyan öğrencilere diğer öğrenciler tarafından akademik destek sağlanması, öğrenciler arası iş birliğinin, iletişimin ve etkileşimin artırılması ve öğrenme süreçlerinde öğrencilerin öğretim üyesi dışındaki destek kaynakların artırılması hedeflenmektedir
 

Süreç Nasıl İşler?

  1. Fakülte ve Bölüm Koordinatörlerinin Desteği: Akran desteğinin yürütülebilmesinde gönüllü fakülte ve bölüm koordinatörleri belirlenerek, rehber öğrencilere ve destek alan öğrencilere sürecin yönetilmesinde yardımcı olmaları sağlanır. ÖGEB ve PDRB birimleri koordinatörlerle işbirliği içinde olur.
  2. Rehber Öğrencilerin Belirlenmesi: Her akademik dönem başında fakülte/yüksekokul bölümlerinde çağrıya çıkılarak akademik desteğe gereksinim duyan öğrencilere destek sağlayacak gönüllü rehber öğrenciler belirlenir. Program kapsamında gönüllülük esastır ve gönüllü rehber öğrenciler ilgili koordinatörler tarafından seçilir.  Seçilecek öğrenci sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır.
  3. Rehber Öğrencilere Yönelik Hazırlık Programın Yürütülmesi: Akademik akran desteği sağlayacak rehber öğrencilere yardım verme sürecinin kalitesinin artırılmasına ve etik sınırlar içinde yürütülmesine yönelik konuları içeren bir günlük hazırlık eğitimi verilir.
  4. Program Oluşturulması ve Duyurulması: Rehber öğrencilerin destek sağlayabileceği, uygun olan saat ve günler belirlenir. (Program gönüllülük esaslı yürüdüğü için burada bir sınırlama bulunmamaktadır, ancak Kişisel Durum Belgesi almak isteyen öğrencilerin birimler tarafından belirlenen asgari desteği vermeleri esastır). Engelli öğrencilere sağlanacak destekler minimum bir dönem kesintisiz sağlanmak zorundadır ve sağlanacak desteklerin kesintiye uğramaması için birden fazla kişiyle birlikte yürütülmesi önerilmektedir.   
  5. Akran Desteği Alacak Öğrencilerin Başvuruları: Akran desteği almak isteyen öğrenciler için haftalık programlar birimler tarafından ve (var ise) birim akran destek ofislerinde duyurulur. Programa katılmak isteyen öğrenciler başvuruda bulunur. Akran desteği, başvuru kapasitesine göre ilk başvurudan son başvuruya doğru bir öncelikle ele alınacaktır. Dönem içinde rehber öğrencilerle birlikte planlanan programa bağlı şekilde destek süreci yürütülür.
  6. Dönemin Değerlendirilmesi: Akran desteğinin etkililiğini artırmak ve programın değerlendirilerek iyileştirilebilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere dönem içinde rehber öğrenciler ve destek alan öğrenciler deneyimlerine ilişkin notlar alır ve koordinatör/lerle paylaşırlar. Koordinatörler, ÖGEB ve PDR uzmanları ile birlikte değerlendirme toplantıları belirli aralıklarla yürütülür (İlgili derslere yönelik olarak süreçte yer almak isteyen öğretim elemanları var ise onlar da katılabilirler). Dönem sonunda akran desteği alan öğrencilere ve rehber öğrencilere değerlendirme ve memnuniyet anketi; (var ise) öğretim elemanlarına ve koordinatörlere değerlendirme formları uygulanır.

İlgi duyan öğrencilerimizin bölüm koordinatörleriyle iletişime geçmesini rica ederiz.