Zaman Yönetimi

Bu program, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görev alan öğretim elemanlarının zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde sınırlı bir süre içerisinde belirtilen işlerin yetişmemesi, kişileri zamanı değerlendirmeye yöneltmiştir. Bu nedenle zaman yönetimi becerisi önem kazanmıştır. Zaman yönetimi, hedef belirleme ve hedefe ulaşmada zamanı verimli kullanma becerisi olarak tanımlanabilir. En genel haliyle zaman yönetimi, zamanın iş yaşamı, özel yaşam, hobiler, sorumluluklar, hedefler ve sosyal yaşantının içerdiği eylemleri bir arada yürütebilecek şekilde planlanması olarak ifade edilebilir.

Program, haftalık olarak gerçekleştirilen 3 oturumdan oluşmaktadır. 2021 Güz Döneminde her bir oturum canlı toplantılar ile gerçekleştirilmiş, oturum sonrası katılımcılara haftalık alıştırmalar verilmiş ve oturum başlarında alıştırmalara yönelik deneyim paylaşımlarına ve sorularına yer verilmiştir:
  • Zamanı Tanıma ve Odak Süresini Keşfetme (30.11.2021)
  • Zaman Yönetimi ve Erteleme (07.12.2021)
  • Zaman Yönetimi Sonlandırma (21.12.2021)

Zaman Yönerimi Kişisel Gelişim Program Tanıtım Videosu için burayı tıklayınız.