Hakkımızda

Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi (ÖGEB) Üniversitemizin vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda öğrenme ve öğretme faaliyetlerine yönelik olarak paydaşlarına akademik ve bireysel gelişimi destekleyen hizmetlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili süreçleri yöneten bir birimdir. 2020 yılından itibaren çalışmalarına başlayan birimde öncelikli olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik programlar yürütülmektedir. 

- Genel faaliyet alanı, Üniversitedeki öğrenme ve öğretme yetkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetleri;

- Öğretenlerle ilgili faaliyet alanı, öğretim elemanlarının öğrenme ve öğretme yetkinliklerini artırmaya yönelik faaliyetleri;

- Öğrenenlerle ilgili faaliyet alanı, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri kapsar.