ESTÜ'den Haberler

Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilere Yönelik "Akademik Döneme Hazırlık Eğitimi"ni Gerçekleştirdik

Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilere Yönelik "Akademik Döneme Hazırlık Eğitimi"ni Gerçekleştirdik

Üniversitemiz Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi (ÖGEB) tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Akademik Yılı’nın “Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı” haftasının ilk gününde (25.09.2023) öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik iki eğitim programı yürütülmüştür. Koordinatörlüğünü ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Nuray Gedik’in yürüttüğü ilk oturum “Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Öğretime Hazırlık Mesleki Gelişim Semineri” olmuştur. Bu oturumda ilk olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sayın Engin Kapkın döneme yönelik olarak öğrencilerin ders kayıtları ve eğitim-öğretim süreçlerinde danışmanlık süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımı yapmıştır. Ardından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden Öğr. Gör. Hifa Nazile Yıldız eğitim öğretime psikolojik hazırbulunuşluğu artırmak üzere bir “Yeni Dönem Yeni Başlangıç” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir. Oturumun son bölümünde ise Doç. Dr. Nuray Gedik yapay zeka vb yükseköğretimi etkileyen gelişmelerin etkisinde eğitim öğretim süreçlerine yönelik bilgi paylaşımında bulunmuştur. ESTÜ’den 245 öğretim elemanının katıldığı seminerde soru cevaplar ile yeni döneme yönelik iyi dilekler paylaşılmıştır. 

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturum ise “Öğrencilere Yönelik Eğitim Öğretime Hazırlık Semineri” olmuştur. Bu oturumda da Doç. Dr. Sayın Engin Kapkın döneme yönelik olarak ders seçimleri ve kayıtları ve temel süreçler; Öğr. Gör. Hifa Nazile Yıldız eğitim öğretime psikolojik hazırbulunuşluğu artırmak üzere öneriler ve Doç Dr. Nuray Gedik öğrenmenin doğası ve öğrenme sürecini etkileyen yapay zeka vb gelişmeleri ele almıştır. 428 öğrencinin katıldığı etkinlik soru cevaplar ile birlikte etkileşimli bir şekilde yürütülmüştür. 

Etkinliğe ait kayıtlar ve sunumlar ÖGEB web sayfasında yayınlanmıştır. Öğretim elemanlarına yönelik oturuma ilişkin içerikler için tıklayınız. Öğrenciler için hazırlanan oturuma ilişkin içerikler için tıklayınız.

Etkinliğe katılan katılımcılara yönelik değerlendirme formu için tıklayınız.

Birim bünyesinde yürütülen “İklim Değişikliği, Krizler ve Yapay Zeka Teknolojileri Gölgesindeki Yükseköğretimde Daha Etkili Öğrenme ve Öğretme için Gereksinimlerin ve İnançların Belirlenmesi” çalışmasına ait anket formuna katılmak için tıklayınız.  

.